Liên hệChỉ đường
23 Mar, 2016

Tập huấn dành cho Shihan và HLV tại tổng bộ Osaka

Dưới sự hướng dẫn của Shinichi Tohei Sensei ( Đạo Chủ – Kaicho ) Trước buổi tập tôi có dịp diện kiến riêng với Đạo chủ để báo cáo công việc tập luyện tại Việt Nam. Thầy Shinichi rất vui và chuyển lời hỏi thăm đến các thành viên....

Read more
21 Mar, 2016

Lễ Kagamibiraki 2016

Lễ Kagamibiraki của câu lạc bộ Ki Aikido đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Cảm ơn các thành viên vì những đóng góp tinh thần và khí lực trong một ngày rét kỷ lục của Hà Nội. 信奉宇宙霊感應即現成 Shin pou u chu rei kan nou soku gen jou...

Read more