Họ tên

Giới tính

NamNữ

Ngày sinh

Địa chỉ thường trú

Điện thoại

Email

Ngày tập thử

Tại võ đường

Dojo Seishinkhan - Số 3 Nguyễn Quý Đức, Thanh XuânDojo Thành Công - Tầng 5, 22B Thành Công, Ba Đình, Hà Nội

Bạn biết tới Ki-Aikido Hà Nội qua:

FacebookInstagramGoogleBạn bè giới thiệuKhác

Nếu có bất cứ thắc mắc hay điều gì cần lưu ý, mời bạn viết tại đây