21 Mar, 2016

Lễ Kagamibiraki 2016

Lễ Kagamibiraki của câu lạc bộ Ki Aikido đã diễn ra vô cùng tốt đẹp. Cảm ơn các thành viên vì những đóng góp tinh thần và khí lực trong một ngày rét kỷ lục của Hà Nội.
信奉宇宙霊感應即現成
Shin pou u chu rei kan nou soku gen jou
Khi chúng ta toàn tâm toàn ý, nhất định vũ trụ ( Ki ) sẽ giúp ta thành công.
. Câu cầu nguyện của lễ Kibarai.
Plus Ki:)))

Bài viết tương tự

Tập huấn dành cho Shihan và HLV tại tổng bộ Osaka... Dưới sự hướng dẫn của Shinichi Tohei Sensei ( Đạo Chủ - Kaicho )Trước buổi tập tôi có dịp diện k...

Trackback URL: http://kiaikido.vn/le-kagamibiraki-2016/trackback/

Leave a comment:

Your email address will not be published. Required fields are marked *