CLB Ki Aikido Hà Nội xin thông báo Lịch tập của CLB trong tháng 5 cụ thể như sau: