Liên hệChỉ đường
24 Mar, 2016

Bài phỏng vấn thầy Koichi Tohei và thầy Shinichi Tohei (2000) (phần 1/3)

Bài phỏng vấn này đã được thầy William Reed cho phép chuyển ngữ sang tiếng Việt Page của thầy: http://www.williamreed.jp/about/ Nguồn: http://www.toitsu.de/texte/texte.htm      Thầy William Reed phỏng vấn đại sư Koichi Tohei cùng với con trai và cũng là người kế nghiệp ông,  thầy Shinichi Tohei. Bài phỏng...

Read more