Liên hệChỉ đường
17 Jun, 2017

MA-AI, 1 GÓC NHÌN CHI TIẾT VỀ MA-AI

“… *Khoảng không: “Biên giới cuối cùng” Nhưng tôi đang đề cập tới 1 loại khoảng không khác. “Ma-ai”. Thuật ngữ “Ma-ai” được định nghĩa là khoảng không, khoảng cách, tầm với hoặc khoảng không gian giữa hai hoặc nhiều điểm. Khi mà tôi mới bắt đầu tập luyện...

Read more
24 Mar, 2016

Tìm hiểu cảm nhận về khoảng cách – CLB Ki Aikido Hà Nội

ma ai ki aikido-shinichi-tohei

Trích blog của thầy Shinichi Tohei Link: http://www.shinichitohei.com/english/2013/06/learning-about.html Vài tháng trước, tôi được một tạp chí về giáo dục phỏng vấn về đề tài phụ huynh và học sinh. Trong cuộc phỏng vấn đó, chúng tôi có đề cập đến việc thời gian gần đây, trẻ em gặp nhiều...

Read more