Liên hệChỉ đường
24 Mar, 2016

BUDO – Võ đạo là gì?

Có vô vàn cách thức để định nghĩa về một thứ gì đó. Cho nên khi định nghĩa về “Võ đạo là gì?” thì cũng tùy theo mỗi quan điểm mà có những định nghĩa khác nhau. Trong bài viết lần này xin lấy góc độ từ Ki-Aikido để...

Read more
24 Mar, 2016

Tinh thần điều khiển cơ thể – CLB Ki Aikido Hà Nội

Tinh thần điều khiển cơ thể Có ý kiến cho rằng não bộ là trung tâm điều khiển cơ thể. Đó cũng là một cách suy nghĩ, tuy nhiên nếu ta đặt câu hỏi rằng thứ gì điều khiển hoạt động của não thì cho đến nay các nhà...

Read more
24 Mar, 2016

Khí là gì? – Nguyễn Quang Anh

Khí (KI) là gì? Khí tồn tại xung quanh chúng ta bởi những cái tên gọi như: không khí, hỏa khí, nguyên khí, khách khí, điện khí, dũng khí, sát khí, tử khí v.v…Có thể nói rằng ta tiếp xúc hàng ngày với “Khí”, tuy nhiên để giải thích...

Read more
24 Mar, 2016

Tĩnh Tâm – Nguyễn Quang Anh

Tĩnh Tâm “Khi mặt hồ phẳng lặng không gợn sóng, bóng trăng chiếu xuống đó ta sẽ thấy rõ bóng trăng, con chim bay ngang qua cũng thấy rõ hình ảnh của nó trên mặt nước. Tâm hồn ta cũng vậy, khi ta giữ được cho mình sự tĩnh...

Read more