Liên hệChỉ đường
24 Mar, 2016

Tiêu chuẩn cho từng Kyu trong Ki Aikido – Chia sẻ thành viên CLB Ki Aikido Hà Nội

Chào mọi người, mình vừa mới kết thúc weekend seminar với Shaner Sensei xong, và có hứa với Quang Anh Sensei viết 1 cái note thu hoạch tóm tắt nên hôm nay có cái post này. Vài tóm tắt về Shaner Sensei. Shaner Sensei (7th Dan Ki Aikido, Okuden...

Read more