(*) Lời người dịch: Với em, những trích dẫn dù là của ai cũng không phải chân lý. Đó chỉ là cách để người nói/viết chia sẻ quan điểm của mình, người nghe/đọc tham khảo những ý kiến, và cũng là một cách để chúng ta thảo luận cùng nhau. Do đó, ở đây em dịch 18 trích dẫn của Koichi Tohei sensei để mọi người tham khảo nhé. Biết đâu mỗi người sẽ tự rút ra những trích dẫn hay của riêng mình. 😀

Koichi Tohei sensei ki aikido

1. Pour some water into a tub and stir it up. Now try as hard as you can to calm the water with your hands; you will succeed in agitating it further. Let it stand undisturbed a while, and it will calm down by itself. The human brain works much the same way.

Đổ một ít nước vào chậu, rồi khuấy nó lên. Giờ, hãy thử dùng tay để làm nước lắng lại. Nhìn xem, bạn chỉ càng làm nó xáo động hơn mà thôi. Thay vào đó, cứ mặc kệ chúng, và quan sát cách mặt nước tự trở về trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Tinh thần cũng hoạt động theo cách như vậy đó.

2. Power of mind is infinite while brawn is limited.

Sức mạnh tinh thần là vô hạn trong khi sức mạnh vật lý lại hữu hạn.

3. It is as true for individuals as it is for the world itself: everything comes in waves. If you ride the waves of change, you succeed. If you ignore them, you fail. When the wave is down, most people resist it by trying to go up. When the wave goes up, you should go up with it. When it comes down, you go down.

Một nguyên lý bao trùm mỗi cá nhân hay toàn vũ trụ, đó là: vạn sự như sóng trào. Nếu bạn nương theo cơn sóng, bạn sẽ thành công. Nếu bạn tránh né chúng, bạn sẽ thất bại. Khi một cơn sóng ập xuống, đa số mọi người cố gắng ngoi lên chống trả. Nhưng thật ra, nếu sóng dâng lên, bạn hãy cứ đi lên cùng nó. Khi cơn sóng đổ xuống, bạn chỉ việc đi xuống, mà thôi.

4. Let us have a Universal Mind
that loves and protects all creation
and helps all things grow and develop
To unify mind and body
and become one with the Universe
is the ultimate purpose of our study.

Hãy để tâm rộng lớn
yêu thương và bảo vệ muôn loài
giúp đỡ vạn vật sinh trưởng và phát triển
luôn hòa hợp tinh thần và thể xác
trở thành một với Vũ Trụ.
Đó là mục tiêu tối hậu của chúng ta.

5. Practice is not a matter of years and months. It is a matter of concentration.

Thời gian không quyết định chất lượng của việc luyện tập, mà là sự tập trung.

6. When a watch is broken you take it apart to analyze what is wrong with it. When a technique does not work, if you analyze it carefully you can always find out what is wrong.

Khi chiếc đồng hồ bị hỏng, bạn tháo ra để biết nó hỏng ở đâu. Khi bạn không làm được điều gì đó, hãy để tâm suy nghĩ, bạn sẽ tìm ra vấn đề gặp phải thôi.

7. Even if a hundred ton boulder should fall, I would be safe! When I say this, everyone laughs and wonders how. No need to try to stop it, just move out of the way. You do not have a problem if you do not try to take it on yourself. Most people suffer because they try to take upon themselves things which they do not need to.

Dù cho cả trăm tấn đá rớt xuống, tôi sẽ vẫn an toàn thôi. Khi tôi nói điều này, mọi người chỉ phá lên cười và thắc mắc tại sao. Thật ra, đâu cần phải ngăn chúng lại, chỉ cần tránh ra khỏi đó mà thôi. Sẽ chẳng có vấn đề gì xảy ra, nếu như bạn không vơ vấn đề ấy vào mình. Mọi người thường đau khổ khi cố gắng can thiệp vào những thứ không-phải-là-của-mình.

8. After realizing a principle, unless you learn it with your body you cannot expect to get true understanding. Scholars in particular tend to learn in theory only.

Một nguyên lý chỉ trở thành của-bạn khi bạn tự mình thực hành mà thôi. Bằng không, đó chỉ là thứ nguyên lý suông.

9. There is no conflict in the absolute universe, but there is conflict in the relative world.

Không có mâu thuẫn trong thế giới tuyệt đối, chỉ tồn tại mâu thuẫn trong thế giới tương đối.

10. If might is right, then the world will tear itself apart. We must strive to create a world in which right is might.

Nếu sức mạnh là chân lý, thì thế giới sẽ tự hủy diệt chính nó. Chúng ta cần xây dựng một thế giới mà ở đó, chân lý mới là sức mạnh.

11. When you coordinate your mind and body, you have unlimited access to the wisdom of the universe.

Khi thể xác và tinh thần bạn hoàn toàn hòa hợp, ấy là bạn đã chạm vào cái chân lý vô cùng của vũ trụ rồi.

12. Do not criticize any other martial arts or speak ill of others, as it will surely come back to you. The mountain does not laugh at the river because it is lowly, nor does the river speak ill of the mountain because it can not move.

Đừng chỉ trích bất cứ trường phái võ thuật nào hoặc nói xấu người khác, nếu không muốn chuyện đó xảy ra với bạn. Ngọn núi không cười nhạo dòng sông bởi chúng thấp hơn mình, cùng như sông chẳng khi nào chế giễu núi bởi chúng không thể dịch chuyển.

13. Be vigorous and full of energy, and make ceaseless efforts. This means that little things do not discourage you and that you approach all things boldly and with an attitude of determination.

Hãy mạnh mẽ, nhiệt huyết và không ngừng nỗ lực. Như vậy, thì không điều gì có thể ngăn cản bạn và bạn sẽ có những bước tiến vững vàng cùng quyết tâm cao độ.

14. You must practice to be able to return to essential principles at any moment.

Bạn hãy thực hành những nguyên lý cốt yếu cho tới khi có thể áp dụng chúng vào bất cứ thời điểm nào.

15. One little light can light 10,000.

Một ngọn nến có thể thắp sáng thêm 10.000 ngọn nến khác.

16. Our lives are born of the Ki of the universe. Let us give thanks for being born not as plants and animals, but as human beings blessed with a universal mind. Let us pledge to fulfill our missions by helping to guide the development and creation of the universe.

Cuộc sống của chúng ta được tạo nên từ vô vàn những Ki của vũ trụ. Hãy tạ ơn đời vì chúng ta đã không là cỏ cây, chẳng phải thú vật. Con người may mắn được sinh ra với một tâm trí rộng lớn hơn. Hãy biết dùng điều ấy đúng cách để phát triển và kiến tạo thế giới này.

17. Countless people have attempted to define the absolute power of the world of nature. Some praise it as god, some call it the Buddha, others call it truth. Still others convert nature into a philosophy by which they attempt to sound its deepest truth. Such attempts to define the power of nature are no more than striving to escape its effects.

Con người đã luôn tìm cách để diễn giải sức-mạnh-tối-thượng của tự nhiên. Một số gọi đó là Chúa, một số gọi là Phật, số khác gọi là Chân Lý. Lại có những người cố gắng giải thích chúng bằng những lý thuyết mà họ cho rằng gần với sự thật nhất. Nhưng mọi nỗ lực để định nghĩa thứ sức-mạnh-tối-thượng này, chỉ càng chứng tỏ họ đang tách biệt mình trong mối quan hệ với tự nhiên.

18. They say that a lion puts his all, even into catching a rabbit. You should make it a habit of putting your all into every little thing you do.

Một con sư tử luôn phải tập trung toàn bộ sức mạnh và tinh thần khi bắt một con thỏ. Bạn cũng nên như vậy, dụng toàn tâm toàn ý vào tất cả những việc bạn làm, dù là nhỏ nhất.

Nhược Lạc

Summary
Photo ofKoichi Tohei
Name
Koichi Tohei
Nickname
(Koichi Tohei)
Job Title
10 đẳng Aikido
Company
Ki Society

Leave a Reply