“Tình cảm, là bài học suốt đời của mỗi chúng ta”

Khi tập Ki Aikido một thời gian đủ lâu, bạn sẽ nhận ra rằng: cứ hễ cảm thấy mình đã thật hiểu một điều gì đó; thì ngay sau đấy bạn sẽ có cơ hội để nhận ra rằng: không đâu, ta chưa biết gì cả đâu.

Như khi bạn đã thực hiện đòn thế thành công với một uke rồi, chuyển qua uke mới lại bỗng dưng tắc tị, không cách nào di chuyển được. Như khi bạn đã có được cảm giác về “nhất điểm”, về “giữ sức nặng bên dưới” rồi, thì ngay sau đó, bạn không cách nào làm lại được.

Vì sao vậy?

Bởi vì câu chuyện tập võ của bạn, đâu phải chỉ tính bằng ngày hay tháng. Bởi vì trạng thái của bạn, đâu phải hễ có được, là sẽ mãi nắm trong lòng bàn tay.

Tình cảm cũng vậy. Tình cảm là bài học lớn, suốt đời, của mỗi chúng ta. Khi ta tưởng rằng mình đã thật hiểu một ai đó rồi, thì bỗng một ngày nhận ra ta chẳng hiểu gì về họ cả. Khi ta tưởng mình đã quan tâm hết mức một ai đó rồi, thì bỗng dưng họ lại cho ta biết, ta đã vô tâm đến nhường nào.

Thế nên, trong tình cảm, xin đừng “ngắt Ki“. Đừng nghĩ rằng ta đã thấu suốt, nắm giữ bất cứ điều gì mãi mãi. Tình cảm giống như chiếc cây, cần tưới tắm và chăm sóc mỗi ngày.

Nhân một ngày 14 tháng 2, chúc cho chúng ta luôn “có Ki“, để biết trân quý và gìn giữ những gì ta đã may mắn gặp được trong đời.