How old is your soul?

Đôi khi chúng tôi nhận được những câu hỏi kiểu như: “tôi đã […] tuổi, có quá già để tập Ki Aikido không?”

Thì thật khó để đưa ra một câu trả lời chính xác.

Tuy nhiên, tại các võ đường của Ki Aikido Hà Nội, sẽ không khó để bắt gặp hình ảnh các bác lớn tuổi đi tập Ki. Có những bác đáng tuổi ông bà của….thầy. Có bác phải trốn….trông cháu để đi tập. Có bác mang những “bệnh tuổi tác” cần phải hạn chế vận động mạnh.

Điểm chung của các võ sinh đặc biệt này, là mặc dù tuổi tác của họ đã lớn rồi, nhưng tuổi tâm hồn của họ thì vẫn còn trẻ lắm, tinh thần học hỏi cái mới của họ vẫn còn dồi dào lắm. Thì khi đó, Ki Aikido vẫn còn dành cho họ.

Các bác có thể cần hạn chế hoặc không thể ngã trước-sau hay thực hiện các đòn thế phức tạp. Nhưng việc điều chỉnh “tư thế đứng đúng“, việc “cảm nhận Ki của đối phương”, việc “hoà hợp cùng bạn tập”…. thì các bác không thua kém bất kỳ bạn trẻ nào cả.

Vậy nên, nếu bác nào lớn tuổi nhưng vẫn muốn thử sức với Ki Aikido, xin hãy mạnh dạn ĐĂNG KÝ TẬP THỬ: https://kiaikido.vn/DangKyTapThu

Bởi vì, nếu chúng ta chưa từng thử, thì làm sao để biết mình có thể đi xa đến đâu?