Summary
Lớp học võ trẻ em
User Rating
4 based on 19 votes
Service Type
Lớp học võ trẻ em
Provider Name
Lớp Aikido trẻ em,
Số 2, ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình,Phố Thành Công,Hanoi-100000,
Telephone No. 093 789 21 66
Area
Hà Nội
Description
Lớp học võ Aikido cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi. Địa chỉ các lớp - Số 2, ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình - Số 3 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân - 226 Vạn Phúc, Ba Đình