Thông tin đăng ký của bé

Họ tên bé

Giới tính

NamNữ

Ngày sinh

Anh/chị muốn cho bé tập luyện vào những buổi nào trong tuần?

Kim Mã Dojo: Thứ 7, 7h30 - 9hKim Mã Dojo: Chủ Nhật, 7h30 - 9hVạn Phúc Dojo: Thứ 3, 18h - 19hVạn Phúc Dojo: Thứ 3, 18h - 19h15Vạn Phúc Dojo: Thứ 6, 18h - 19h15Vạn Phúc Dojo: Thứ 7, 8h - 9h15

Anh/chị muốn cho bé bắt đầu tập luyện từ ngày nào?

Thông tin của Phụ huynh

Họ tên phụ huynh

Địa chỉ thường trú

Điện thoại

Email

Anh/chị biết tới Ki-Aikido Hà Nội qua:

Họ tên người giới thiệu (nếu có)

Nếu có bất cứ thắc mắc hay điều gì cần lưu ý, mời anh/chị viết tại đây