Thông tin đăng ký của bé

Họ tên bé

Giới tính

NamNữ

Ngày sinh

Anh/chị muốn cho bé tập luyện vào những buổi nào trong tuần?

Kim Mã Dojo: Thứ 7, 7h30 - 9hKim Mã Dojo: Chủ Nhật, 7h30 - 9hMinh Khai Dojo: Thứ 2, 18h - 19hMinh Khai Dojo: Thứ 6, 18h - 19hVạn Phúc Dojo: Thứ 3, 18h - 19h (4.5 - 7 tuổi)Vạn Phúc Dojo: Thứ 3, 19h - 21hVạn Phúc Dojo: Thứ 6, 19h - 21hVạn Phúc Dojo: Thứ 7, 9h - 11hThanh Xuân Dojo: Thứ 4, 18h - 19hThanh Xuân Dojo: CN, 8h - 9h

Anh/chị muốn cho bé bắt đầu tập luyện từ ngày nào?

Thông tin của Phụ huynh

Họ tên phụ huynh

Địa chỉ thường trú

Điện thoại

Email

Anh/chị biết tới Ki-Aikido Hà Nội qua:

Họ tên người giới thiệu (nếu có)

Nếu có bất cứ thắc mắc hay điều gì cần lưu ý, mời anh/chị viết tại đây

Summary
Lớp học võ trẻ em
User Rating
3.5 based on 18 votes
Service Type
Lớp học võ trẻ em
Provider Name
Lớp Aikido trẻ em,
Số 2, ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình,Phố Thành Công,Hanoi-100000,
Telephone No. 093 789 21 66
Area
Hà Nội
Description
Lớp học võ Aikido cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi. Địa chỉ các lớp - Số 2, ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình - Số 3 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân - 226 Vạn Phúc, Ba Đình