Thông tin đăng ký của bé

Họ tên bé

Giới tính

NamNữ

Ngày sinh

Chọn buổi tập thử

Ngày tập thử

Thông tin của Phụ huynh

Họ tên phụ huynh

Địa chỉ thường trú

Điện thoại

Email

Anh/chị biết tới Ki-Aikido Hà Nội qua:

Nếu có bất cứ thắc mắc hay điều gì cần lưu ý, mời anh/chị viết tại đây

Summary
Lớp học võ trẻ em
User Rating
3.5 based on 16 votes
Service Type
Lớp học võ trẻ em
Provider Name
Lớp Aikido trẻ em,
Số 2, ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình,Phố Thành Công,Hanoi-100000,
Telephone No. 093 789 21 66
Area
Hà Nội
Description
Lớp học võ Aikido cho trẻ em từ 6 đến 12 tuổi. Địa chỉ các lớp - Số 2, ngõ 371 Kim Mã, Ba Đình - Số 3 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân - 226 Vạn Phúc, Ba Đình