Ki Aikido

Ki Aikido (hay Shin Shin Toitsu Aikido) là môn võ do thầy Koichi Tohei (học trò trực tiếp của Đại Sư Morihei Ueshiba) sáng lập vào năm 1974. Thầy Tohei được coi là học viên xuất sắc nhất của O Sensei và là người duy nhất được phong 10 đẳng với giấy chứng nhận chính thức. Thầy Tohei có nhiều năm làm trưởng giáo tại tổng đàn Aikido, và thầy Tohei là người đầu tiên truyền bá Aikido đến Mỹ năm 1953. Năm 1971, thầy Tohei thành lập tổ chức Ki no Kenkyu Kai để dạy về Ki ngoài khuôn khổ Aikikai. Sau khi thôi giữ chức vụ trưởng giáo tại Aikikai năm 1974, thầy Tohei đã dành toàn bộ phần còn lại của đời mình hoàn thiện và truyền bá các khái niệm về Ki, phương pháp chữa bệnh bằng Ki và Ki Aikido.

Koichi Toihei


Ki Aikido tại Hà Nội

Ki Aikido được võ sư Marc D. Keats người Canada giảng dạy tại Hà Nội từ tháng 9 năm 2006. Năm 2008, CLB Ki Aikido Hanoi được thành lập và chính thức được tổng đàn Shin Shin Toitsu Nhật Bản công nhận. Trong suốt quá trình phát triển từ 2006 đến nay, CLB giảng dạy liên tục cho các học viên đến từ nhiều quốc gia, ở nhiều trình độ và nhiều lứa tuổi khác nhau.
Tập luyện Ki Aikido tại Hà Nội, các thành viên có cơ hội được tập đòn thế Aikido, các kĩ thuật kiếm (bokken) và gậy gỗ (jo), các nguyên lý về Ki, phương pháp thở bằng Ki (Ki – breathing), thiền (Ki meditation and Misogi) và phương pháp chữa bệnh bằng Ki (Kiatsu).

Quang Anh Sensei Aikido

Summary
Võ thuật
Service Type
Võ thuật
Provider Name
CLB Ki-Aikido Hà Nội,
Số 1 Nguyễn Quý Đức, Thanh Xuân, Hà Nội,Thanh Xuân,Hanoi-100000,
Telephone No.093 789 21 66
Area
Hà Nội
Description
Đến với CLB Ki Aikido Hà Nội, các bạn sẽ được tập luyện về đòn thế Aikido, các kĩ thuật kiếm (Ken) và gậy gỗ (Jo), các nguyên lý về Ki, phương pháp thở bằng Ki