Nguyên lý quan trọng nhất của Ki-Aikido là “đừng nghĩ mình và người khác là tách biệt, hãy hoà hợp và cùng-nhau di chuyển.”

Chúng ta thường nghĩ bản thân mình và người khác là hai thực thể riêng biệt. Tất nhiên, về bản chất quan niệm này không sai và chúng ta cũng cần đến nó, nhưng nếu chúng ta chỉ nhìn nhận mọi chuyện với suy nghĩ như vậy thì sẽ có một vấn đề.

Khi cố gắng di chuyển người khác, nếu bạn có cách nhìn nhận tách biệt giữa mình và họ thì đòn thế của bạn sẽ trở thành “xô đẩy” chứ không phải “dẫn dắt”. Khi một người bị xô đẩy, tinh thần của họ sẽ kháng cự lại bạn. Vì vậy, họ không thể di chuyển cùng bạn.

Mặt khác, nếu bạn không nghĩ mình và người khác là tách biệt, mà như một thể thống nhất, bạn có thể dễ dàng dẫn dắt họ. Khi đó, họ sẽ không có tinh thần kháng cự lại bạn. Bằng cách này, bạn luôn dẫn dắt được người khác một cách thoải mái.