Vậy là kỳ thi kyu cuối cùng của năm 2019 đã chính thức khép lại. Sau 3 tiếng đồng hồ tập trung và nghiêm túc, toàn bộ quá trình tập luyện trong hơn 6 tháng của 70 thành viên CLB Ki Aikido Hà Nội đã được phần nào thể hiện trong phần thi của mỗi người. Mỗi giây phút mà mà bạn đứng lên thực hiện bài thi, tin rằng sẽ là khoảnh khắc đáng ghi nhớ và suy ngẫm với cả thầy và trò của Ki Aikido Hà Nội.

Kỳ thi quan trọng này cũng đánh dấu sự phát triển vượt bậc về “chất” của CLB. Chưa bao giờ trong lịch sử CLB lại có nhiều thành viên tham dự cấp thi Shodan – đai đen (6 người), kyu 2- đai nâu (10 người), thành viên tham dự phần thi cao cấp (30 người) đến như vậy. Với số lượng các thành viên cao cấp ngày càng đông, chất lượng luyện tập tại các dojo của Ki Aikido Hà Nội chắc chắn sẽ được nâng lên đáng kể. Tiếp nối sự thành công của kỳ thi, CLB cũng sẽ bắt đầu tiến hành tổ chức thêm nhiều khoá học chuyên sâu về Ki, kiếm gậy, và các chương trình ngoại khoá gắn kết cho các thành viên cả lớp người lớn lẫn trẻ em.

Còn bây giờ thì, kỳ thì đã kết thúc rồi, hãy ăn mừng nốt hôm nay để tiếp tục xách dogi lên thảm tập bạn ơi… vì đường thì vẫn đang còn dài, đừng ngắt Ki nhé!