Liên hệĐăng ký tập

Protected: Ki Lecture 01: Mục đích trong tập luyện Ki-Aikido

This content is password protected. To view it please enter your password below:

Bài viết tương tự

NGHI THỨC TRÊN VÕ ĐƯỜNG KI-AIKIDO Nơi chúng ta cùng nhau luyện tập Ki-Aikido được gọi là Dojo. Ngoài ý nghĩa phổ biến là “võ đường", D...
Protected: Ki Lecture 02: Thế nào là bất an, thế n... Thứ 4, 2/11/2016 Quang Anh sensei: Hôm trước trong buổi Seminar chúng ta đã được khởi động theo các...

This is password protected.