Trong việc luyện tập Ki Aikido hoàn toàn không có sự gây hắn hay cạnh tranh hơn thua. Trái lại, một võ sinh tập Ki Aikido cần luôn hòa nhã với bạn tập, tránh làm bạn tập bị đau.

Lý do là mục đích của việc luyện tập Ki Aikido không nằm ở việc phô diễn khả năng hay so bì cao thấp.

Mục tiêu tối hậu của một võ sinh thực hành Ki Aikido là học cách kết-nối giữa tâm trí và cơ thể, giữa bản thân và bạn tập, giữa một người và mọi người, giữa con người và vũ trụ.

Để làm được điều đó, bạn cần không ngừng lắng nghe và quan sát, trải nghiệm và hiệu chỉnh, khiêm tốn và mở lòng.

Bằng cách đó, thông qua mỗi ngày, mỗi giờ luyện tập, bạn có thể dần hiểu rõ hơn về chính mình, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, đồng thời học cách sống hài hòa hơn với môi trường xung quanh.