Thói quen vô thức vốn được hình thành bởi các hành động có ý thức.

Nên cách đơn giản nhất để hình thành thói quen tốt đó là hãy luyện tập các hành động có ý thức một cách đúng đắn.

Thông qua các bài luyện tập Ki-Aikido tại lớp trẻ em, dần dà các bạn nhỏ có thể nhận biết và ghi nhớ được các tư thế và động tác tốt, cách phản xạ nhanh và đúng trong các trường hợp nguy hiểm, cách tương tác giữa bản thân và mọi người xung quanh….

Đó sẽ là những kiến thức không chỉ hữu dụng ngày một ngày hai, mà còn bên (các) con trong suốt hành trình dài.

Hình ảnh: Một buổi tập luyện của lớp trẻ em tại Minh Khai Dojo.