Liên hệĐăng ký tập

Tag Archives: Quang Anh Sensei

BUDO – Võ đạo là gì?

Có vô vàn cách thức để định nghĩa về một thứ gì đó. Cho nên khi định nghĩa về “Võ đạo là gì?” thì cũng tùy theo mỗi quan điểm mà có những định nghĩa khác nhau. Trong bài viết lần này xin lấy góc độ từ Ki-Aikido để định nghĩa về Võ đạo. Trước […]

Tinh thần điều khiển cơ thể – CLB Ki Aikido Hà Nội

Tinh thần điều khiển cơ thể Có ý kiến cho rằng não bộ là trung tâm điều khiển cơ thể. Đó cũng là một cách suy nghĩ, tuy nhiên nếu ta đặt câu hỏi rằng thứ gì điều khiển hoạt động của não thì cho đến nay các nhà khoa học vẫn chưa có câu […]

Khí là gì? – Nguyễn Quang Anh

Khí (KI) là gì? Khí tồn tại xung quanh chúng ta bởi những cái tên gọi như: không khí, hỏa khí, nguyên khí, khách khí, điện khí, dũng khí, sát khí, tử khí v.v…Có thể nói rằng ta tiếp xúc hàng ngày với “Khí”, tuy nhiên để giải thích “Khí” là gì? Thì chắc hẳn […]