Thả lỏng nghĩa là thoải mái và để mọi thứ về đúng trạng thái tự nhiên vốn có. Chúng ta có thể thả lỏng nếu chúng ta đưa mọi thứ ổn định tại đúng vị trí của nó.

Vị trí đúng để đặt sức nặng của phần thân trên chính là nhất-điểm ở phần bụng dưới. Đầu tiên, hãy tìm nhất-điểm, nơi có thể đặt sức nặng bên trên một cách tự nhiên ổn định. Đặt sức nặng ở đó, rồi thả lỏng phần thân trên. Sức nặng toàn bộ phần còn lại của cơ thể sẽ ổn định tại đúng vị trí, khi đó cơ thể sẽ ở trạng thái thả lỏng hoàn toàn.

Nếu một người không biết đâu là ngôi nhà mà anh ta phải quay về, thì kể cả khi bạn bảo anh ta đi về đi, anh ta cũng không thể làm việc đó. Nếu bạn không biết nơi để tập trung sức mạnh của mình, thì nếu chúng tôi bảo bạn thả lỏng, bạn cũng không thế làm được.

Koichi Tohei sensei.