Thiền Lắc Chuông Misogi hay còn gọi là “Sokushin no Gyo” là một trong những phương pháp thực hành Ki được Thầy Koichi Tohei đưa vào như một phần tập luyện trong Ki Aikido.

Bắt nguồn từ Dojo phái Ichikukai do Đại sư Tetsuju Ogura sáng lập, nơi mà từ thời còn trẻ thầy Koichi Tohei đã theo tu tập Thiền định với phương thức sử dụng chuông sắt để lắc và đồng thời dồn toàn bộ tinh thần trong một tiếng hô suốt quá trình tham thiền với mục đích đẩy tinh thần và thể xác đến giới hạn cao nhất có thể. Nhờ tu tập phương thức thiền định này mà thầy đã đẩy lui được căn bệnh tràn dịch phổi vốn bị bác sỹ hồi đó chẩn đoán là không thể chữa trị được thậm chí còn khuyến cáo thầy không nên vận động nếu muốn duy trì sinh mệnh.

Sokushin no Gyo ngày nay vẫn được thực hành tại các Dojo của Ki Aikido tại Nhật Bản và trên Thế giới. Cùng với lễ thanh tẩy Senshin no Gyo – Tắm nước lạnh trong ngày Kagami Biraki đầu năm, tất cả các hội viên Ki Aikido sẽ cùng nhau ngồi lại tiến hành Sokushin no Gyo như một truyền thống của môn phái với ý niệm gột bỏ toàn bộ những thứ bên trong tâm trí của năm cũ để sẵn sàng đón nhận những điều sẽ đến trong năm mới.

Để bắt đầu cho năm mới 2020, Ki Aikido Hà Nội sẽ tổ chức workshop về Misogi dành riêng cho hội viện vào giữa tháng 2 này. Các thành viên đã sẵn sàng trải nghiệm Misogi chưa?