Aikido

Aikido là tên môn võ do Đại sư Morihei Ueshiba (hay O Sensei, có nghĩa là người thầy lớn) sáng lập vào đầu thế kỉ XX. Aikido được miêu tả như là một môn võ hòa bình, không đối kháng, không mang tính triệt hạ đối phương. Aikido dùng sự hòa hợp để giải quyết các mâu thuẫn phát sinh. Chính vì vậy, trong Aikido không có các đòn tấn công và không có thi đấu, Aikido sử dụng các cách dẫn, ném và khóa để kiểm soát, dẫn dắt đối phương mà không gây chấn thương cho đối thủ. Aikido ngày nay được phát triển khắp thế giới, và được tập luyện dưới nhiều hình thức, trường phái khác nhau.

Đại sư Morihei Ueshiba OSensei ki aikido

Ki Aikido (Shin Shin Toitsu Aikido)

Ki Aikido (hayShin Shin Toitsu Aikido) là môn võ do thầy Koichi Tohei (học trò trực tiếp của Đại Sư Morihei Ueshiba) sáng lập vào năm 1974. Thầy Tohei được coi là học viên xuất sắc nhất của O Sensei và là người duy nhất được phong 10 đẳng với giấy chứng nhận chính thức. Thầy Tohei có nhiều năm làm trưởng giáo tại tổng đàn Aikido, và thầy Tohei là người đầu tiên truyền bá Aikido đến Mỹ năm 1953. Năm 1971, thầy Tohei thành lập tổ chức Ki no Kenkyu Kai để dạy về Ki ngoài khuôn khổ Aikikai. Sau khi thôi giữ chức vụ trưởng giáo tại Aikikai năm 1974, thầy Tohei đã dành toàn bộ phần còn lại của đời mình hoàn thiện và truyền bá các khái niệm về Ki, phương pháp chữa bệnh bằng Ki và Ki Aikido.

Koichi Tohei sensei ki aikido

Ki Aikido tại Hà Nội

Ki Aikido được võ sư Marc D. Keats người Canada giảng dạy tại Hà Nội từ tháng 9 năm 2006. Năm 2008, CLB Ki Aikido Hà Nội được thành lập và chính thức được tổng đàn Shin Shin Toitsu Nhật Bản công nhận. Trong suốt quá trình phát triển từ 2006 đến nay, CLB giảng dạy liên tục cho các học viên đến từ nhiều quốc gia, ở nhiều trình độ và nhiều lứa tuổi khác nhau.

Tập luyện Shin Shin Toitsu Aikido tại Hà Nội, các thành viên có cơ hội được tập đòn thế Aikido, các kĩ thuật kiếm (bokken) và gậy gỗ (jo), các nguyên lý về Ki, phương pháp thở bằng Ki (Ki – breathing), thiền (Ki meditation and Misogi) và phương pháp chữa bệnh bằng Ki (Kiatsu).

clb ki aikido hanoi

Leave a Reply