Trong Ki-Aikido, khi việc tập luyện dần có kết quả, nó sẽ cho ta thấy ta đang thực sự ở giai đoạn nào, nhờ bạn tập và thông qua bạn tập. Đó là lý do vì sao chúng ta luôn yêu cầu người tấn công không làm giả đòn tấn công.

Khi chúng ta đạt được đến trình độ nhất định trong kỹ thuật Aikido, điều quan trọng là phải cho đi, và yêu cầu nhận lại: một đòn tấn công chân thực.

Nếu không, người bị tấn công sẽ cảm thấy vô cùng bình tĩnh, trong khithực tế là không phải như vậy!

Và rồi, khi một điều gì đó căng thẳng xảy ra trong đời sống thực, người đó sẽ phải đau khổ vì trót ảo tưởng. Anh ta có thể nghĩ rằng bản thân đã đủ khả năng để hành động ở một trình độ nào đó, trong khi thực tế là anh ta không.

Trích đoạn sách “Letting go” – Christopher Curtis Sensei

Bạn đã biết tấn công đúng cách khi làm uke chưa ?